Ervaringsverslag Break Free Traject

De prachtige spreuk van Caroline –transformeren ‘van geleefd worden naar bewust zijn’ – is zo alleszeggend met betrekking tot het Break Free Traject. In dit programma krijg je een perfect afgestemde hoeveelheid aan waardevolle informatie voor persoonlijke groei, gecombineerd met afwisselende oefeningen die echt je blik verruimen.

De betrokkenheid en zorgvuldigheid waarmee Caroline te werk gaat, schept een veilige en verbindende setting. Zij ‘tuned echt op je in’, koppelt helder terug en stipt op liefdevolle maar duidelijke wijze punten aan ter heling en verandering. Met al haar eigen ervaring en haar drive tot dit werk, heeft Caroline echt een veelomvattende cursus samengesteld voor mensen die klaar zijn om de shift te maken van gegijzeld zijn door je gedachten naar (opnieuw) contact leggen met je unieke kern.

Caroline is bevlogen en tegelijk down to earth in haar manier van overbrengen. Haar mooie combinatie van het creëren van bewustwording en het schudden aan oude overtuigingen en patronen, maakt dat mijn focus is verschoven van vanuit controle leven, naar meebewegen en me bewust zijn van mijn eigen mogelijkheden.

Caroline maakt helder dat spiritualiteit niet zweverig is, maar betekent dat je ‘leeft vanuit je kern, dat je bewust leeft’. Ik kreeg gedurende het Break Free Traject helder welke sluiers er over me heen lagen en heb veel tools en waardevolle inzichten gekregen om mijn troebele water weer helder te krijgen. Inzichten in hoe ik het leven vóór me kan laten werken in plaats van vanuit strijd en wilskracht mezelf op te branden. Mijn oogkleppen zijn afgegaan en mijn blikveld is verruimd. Het is als een radiozender, waar ik jarenlang – overigens onbewust – heb afgestemd op een voor mij bekende en veilige frequentie. Tijdens het traject heb ik geleerd dat er ook andere frequenties zijn, die waarschijnlijk veel beter aansluiten bij wie ik écht bent.

De bijeenkomsten zijn in groepsverband, ik vond het zo fijn en waardevol om met gelijkgestemden dit te doorlopen. Veel werd mij duidelijk, wat nog niet inhield dat ik de nieuw verworven inzichten ‘beheerste’. Al snel merkte ik dat de term ‘beheersen’ ook totaal niet is waar het om draait, het is geen toe te passen trucje. Het draait om dichterbij je essentie komen! Hierbij is het essentieel om te herkennen wat en waarom je soms blokkeert én welk effect dat heeft op je ‘zijn’. Tijdens dat ‘afpellen’ tref je de kracht naar heling en verandering. Je voelt dat er een deur opent en een diepere laag in je aangesproken wordt/ontwaakt… ook al kun je soms niet alles meteen ‘plaatsen’ of begrijpen.’

Na lang compleet geïdentificeerd te zijn met mijn hoofd, kwam ik mede door de positieve invloed van dit traject weer in contact met mijn innerlijke stem én – kracht. Ik gun iedereen deze ervaring, bewustwording en inzichten.

Susanne Kolfschoten (43 jaar)